• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium komputerowego wspomagania (projektowania) prac inżynierskich


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 11
Średnia liczba studentów/rok: 86
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Kierunki studiów:
Mechanika i budowa maszyn, II, III, IV, V Rok, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 6 grup po 11osób, zajęcia fakultatywne
Górnictwo i Geologia, IV i V Rok spec. MPSM, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2 grupy po 11 osób
Dodatkowe informacje:
Zapoznanie się z możliwościami zastosowania programów ACAD i INVENTOR do wspomagania projektowania inżynierskiego. Nabycie umiejętności wykorzystywania wyżej wymienionych programów w projektowaniu, symulacji przestrzennej i prezentacji 3D zaawansowanych projektów konstrukcyjnych. Możliwości opracowywania i wykonywania elektronicznej dokumentacji technicznej.
Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Tomasz Wydro / B-2, pok. HB 132, tel. 30 93

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza