• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium ergonomii - nr 3


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D1 s. 6E
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 900
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Kierunki studiów:
W Laboratorium jest prowadzona między innymi działalność dydaktyczna z przedmiotów: Ergonomia oraz Miernictwo Środowiskowe.
Wydział Kierunek Rok Semestr Ilość grup Liczebność
Odlewnictwa - I Z - -
Odlewnictwa wszystkie IV Z 5 12-14
Zarządzania wszystkie II L 10
Górnictwa i Geoinżynierii wszystkie V Z 7
GIG- niestacjonarne wszystkie V Z 4
IMiR wszystkie V L 25
IMiR - niestacjonarne wszystkie V Z 8
Dodatkowe informacje:
W Laboratorium są prowadzone prace badawcze i pomiarowe z zakresu procesu widzenia i słyszenia.Możliwości pomiarowe obejmują: badania audiologiczne (przewodnictwo powietrzne i kostne), rozpoznawania dźwięków, badanie właściwości steroskopowych narządu wzroku, stereoskopowego, rozpoznawania barw świetlnych, badania własności widzenia barwnego i kontrastu barwnego, pomiar oświetlenia w pomieszczeniu, badania zjawiska olśnienia oraz wyznaczanie sprawności oświetlenia.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Zbigniew Damijan, pawilon D1 pokój 311, tel.: 617-31-12, damijan@imir.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza