• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium ergonomii - nr 1


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D1 s. 102
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 900
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Kierunki studiów:
W Laboratorium jest prowadzona działalność dydaktyczna z przedmiotów: Ergonomia oraz Miernictwo Środowiskowe.
Wydział Kierunek Rok Semestr Ilość grup Liczebność
Odlewnictwa - I Z - -
Odlewnictwa wszystkie IV Z 5 12-14
Zarządzania wszystkie II L 10
Górnictwa i Geoinżynierii wszystkie V Z 7
GIG- niestacjonarne wszystkie V Z 4
IMiR wszystkie V L 25
IMiR - niestacjonarne wszystkie V Z 8
Dodatkowe informacje:
W Laboratorium są prowadzone prace badawcze i pomiarowe z zakresu antropometrii obciążenia organizmu człowieka wysiłkiem fizycznym, antropometrii oraz biomechaniki.Możliwości pomiarowe m.in. obejmują: OBCIĄŻENIE FIZYCZNE PRACĄ Zagadnienia: Wydolność fizjologiczna. Pomiary parametrów fizjologicznych (tętno. ciśnienie tętnicze. pojemność wydechowa płuc). Obserwacja skutków fizjologicznych obciążenia organizmu pracą fizyczną. Metody oceny wydatku energetycznego. Metody oceny wydolności fizycznej organizmu. Analiza i porównanie obciążenia statycznego i dynamicznego pracą. Pomiar i analiza dynamiki przebiegu czasu restytucji.
1. Ocena wydolności fizycznej „próba Ruffiera” .
2. Ocena wydolności fizycznej „próba step–up–step”.
3. Ocena wydolności fizycznej „testem PVC170” .
4.Pomiar i ocena wydolności fizycznej metodą telemetryczną – wykorzystanie próby Ruffiera.
5. Pomiar i ocena wydolności fizycznej metodą telemetryczną – wykorzystanie ergometru rowerowego.
6. Oznaczenie pułapu tlenowego metodą Astrand – Rychminga.
7. Ocena i porównanie skutków obciążenia fizycznego: dynamicznego i statycznego.
ANTROPOMETRIA, BIOMECHANIKA, PRZESTRZEŃ PRACY Zagadnienia: Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka. Sposoby pomiaru parametrów, Obliczanie kwantyli – porównanie z danymi tablicowymi. Sposób zunifikowanego przedstawiania i zapisu antropometrycznych danych projektowych, pomiar i obliczanie powierzchni ciała człowieka ( masa, wysokość), wymiary siedziska, wymiary miejsca pracy stałej, wymiary elementów wyposażenia, stanowiska pracy, wymiary przestrzeni roboczej.
1. Wybrane cechy statyczne antropometryczne w pozycji stojącej.
2. Wybrane cechy statyczne antropometryczne w pozycji siedzącej.
3. Wybrane cechy dynamiczne – kąty dłoni, głowy, rozpiętość palców, rozpiętość ruchu w pozycji stojącej i siedzącej.
4. Zasięgi normalne i maksymalne w pozycji stojącej (ze strzałkową pozycją ).
5. Zasięgi normalne i maksymalne w pozycji stojącej z czołową pozycją pracy.
6. Zasięgi normalne i maksymalne kończyn górnych w pozycji siedzącej – przy stole Sidorowa).
7. Wybrane cechy statyczne – obwody.
8. Wymiary stopy: wysokości, długości, szerokości, obwody.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Zbigniew Damijan, pawilon D1 pokój 311, tel.: 617-31-12, damijan@imir.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza