• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Geochemii Naftowej i Środowiskowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
D-7
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 90
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Górnictwo i Geologia IV rok studia dzienne Przedmiot: Geochemia naftowa 2 grupy po 16 osób
Górnictwo i Geologia IV rok studia zaoczne Przedmiot: Technologia przeróbki i analiza techniczna surowców bitumicznych 1 grupa
Górnictwo i Geologia IV rok studia zaoczne Przedmiot: Geochemia naftowa 1 grupa
Odnawialne Źródła Energii IV rok studia zaoczne Przedmiot:
Zastosowanie izotopów w geologii hydrogeologii i geotermii 3 grupy ćwiczeniowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Analiza sładu cząsteczkowego gazu
Analiza biomarkerów metodą GC-FID
Ekstrakcja rozpuszczalnikowa materii organicznej z próbek geologicznych jak i materiału biologicznego.
Separacja kerogenu z próbek geologicznych.
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
tel (012) 617-24-31 e-mail: kotarba@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza