• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
B3/B4 s.015/1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 80
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W Laboratorium jest prowadzona między innymi działalność dydaktyczna z przedmiotów: Aparatura biomedyczna, Akustyka strukturalna, Miernictwo Środowiskowe.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W Laboratorium są prowadzone prace badawcze i pomiarowe z zakresu oddziaływania niskoczęstotliwościowych fal sprężystych na organizmy żywe. Możliwości pomiarowe obejmują akwizycję i analizę wpływu czynników środowiska na biopotencjały człowieka (EEG, EKG, EDA).Badania i testowanie aktywnych układów redukcji drgań i dźwięków strukturalnych.
Oferta usługowa:
Badania wpływu czynników środowiskowych (fale sprężyste i elektromagnetyczne) na parametry funkcjonalne człowieka.
Badania i testowanie aktywnych układów redukcji drgań i dźwięków strukturalnych.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Zbigniew Damijan, damijan@imir.agh.edu.pl
Dr inż. Jerzy Wiciak, wiciak@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza