• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Pracownia Wibromechaniki

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Mechaniki i Wibroakustyki
D1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 180
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 18
Kierunki studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn, rok III. Średnio 12 grup po 15 osób.Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Dodatkowe informacje:
Podstawowym zakresem dydaktycznej działalności Pracowni Wibromechaniki są zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem wiedzy nabytej przez studentów w trakcie wykładu z przedmiotu Dynamika Maszyn. W szczególności, na zajęciach ćwiczone są zasady budowy modeli fizycznych i matematycznych maszyn i urządzeń na podstawie ich dokumentacji techniczno-ruchowej lub samodzielnie przeprowadzonej inwentaryzacji. W budowie równań ruchu układów o zróżnicowanej naturze fizycznej wykorzystywane są efektywne metody budowy dynamicznych równań ruchu ze szczególnym uwzględnieniem metody redukcji mas i sił, równań Lagrange'a II rodzaju czy kanonicznych równań Hamiltona. Przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej (aparatura do pomiaru, rejestracji i przetwarzania sygnałów drganiowych) wyznaczane są przebiegi czasowe i charakterystyki widmowe współrzędnych stanu służące do weryfikacji doświadczalnej modeli bądź wyznaczania wartości parametrów fizycznych układów. Demonstrowane są techniki modelowania układów z uwzględnieniem wpływu ośrodka obrabianego lub transportowanego. Szczegółowej analizie poddawane są napędy realizowane za pomocą silnika asynchronicznego opisanego równaniami Park'a oraz silników prądu stałego. Analizowane są również stany nieustalone napędu hydraulicznego z uwzględnieniem odkształcalności cieczy roboczej. Treść ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje badanie zjawisk ustalonych i procesów przejściowych układów dynamicznych o różnych rodzajach napędu, w tym z napędem opartym na zjawisku samosynchronizacji wibratorów inercyjnych.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Grzegorz Cieplok, tel.31-30, e-mail: cieplok@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza