• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Tribologii 2


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
B2 pok.016
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 750
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia laboratoryjne z tribologii
Zajęcia laboratoryjne z podstaw nauki o materiałach
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Tarcie i zużycie materiałów konstrukcyjnych
Badanie właściwości mikromechanicznych powłok i warstw wierzchnich
Oferta usługowa:
Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych materiałów ceramicznych i powłok w warunkach tarcia technicznie suchego w styku smarowanym. Możliwość stosowania szerokiego zakresu obciążeń i prędkości ślizgania oraz różnych materiałów na przeciwpróbki. Pomiar mikrotwardości powłok wgłębnikami Vickersa i Berkovicha w zakresie obciążeń 10mN do 30N. Wyznaczanie obciążenia krytycznego przy użyciu testu zarysowania i wgłębników o różnym promieniu zaokrąglenia
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Sławomir Zimowski; zimowski@imir.agh.edu.pl
Dr inż. Marcin Kot; kotmarc@imir.agh.edu.pl
Tel. 012-617-34-20

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza