• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium symulacji komputerowej

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
D1 s.411
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Dostępny sprzęt komputerowy wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwia prowadzenie badań dotyczących m.in. analizy niepewności, wrażliwości oraz zadań optymalizacyjnych na drodze symulacji własności statycznych oraz dynamicznych konstrukcji mechanicznych zamodelowanych z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz brył sztywnych. W laboratorium testowane są metody numeryczne znajdujące zastosowanie w diagnostyce urządzeń mechanicznych oraz analizie wpływu różnego rodzaju niepewności na zmienność wybranych charakterystyk modelowanych konstrukcji. Laboratorium wyposażone jest w 3 komputery klasy PC.
Oferta usługowa:
Możliwość współpracy naukowo-badawczej w zakresie analiz niepewności, wrażliwości oraz zadań optymalizacyjnych realizowanych na drodze symulacji statycznych i dynamicznych własności modeli konstrukcji mechanicznych.
Osoba kontaktowa:
Adam Martowicz, 126173640, email: adam.martowicz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza