• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium robotów mobilnych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
D1 s.401
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 9
Średnia liczba studentów/rok: 170
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Podstawy robotyki - WIMIR, Automatyka i Robotyka, średnio 4 grupy
Budowa i badanie robotów I i II - WIMIR, Automatyka i Robotyka, 2 grupy
Roboty mobilne - WIMIR, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, 1 grupa
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium jest wyposażone w 3 mobilne roboty własnej konstrukcji które są zdolne współpracować w grupie w celu kolektywnego współdziałania. Każdy z autonomicznych robotów jest wyposażony w różnego rodzaju czujniki ultradźwiękowe, podczerwieni, fotooptyczne, enkodery których celem jest akwizycja parametrów robota oraz parametrów stany robota. Roboty wykorzystują bezprzewodową komunikację oraz wymieniają informację pomiędzy sobą wykorzystując autorskie oprogramowania rozwijane w Katedra Robotyki i Mechatroniki. Laboratorium jest wykorzystywane do testowania dokładności pozycjonowania i orientowania robotów na płaszczyźnie w skali do mm.
Oferta usługowa:
Testowanie oraz prezentacja mobilnych robotów.
Dodatkowe informacje:
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych autonomicznych robotów mobilnych własnej konstrukcji. Prowadzone zajęcia obejmują opis matematyczny mobilnych robotów, budowę rzeczywistych układów autonomicznych (praktyczne zastosowanie czujników ultradźwiękowych, podczerwieni, fotooptycznych, enkoderów), programowanie robotów z wykorzystaniem języków programowania wysokiego poziomu (wykorzystanie sterowania behawioralnego i hierarchicznego, planowanie trajektorii mobilnych robotów z wykorzystaniem algorytmu wavefront). Zajęcia dydaktyczne obejmują również wyznaczanie pozycji i orientacji mobilnych robotów na podstawie znaczników w podczerwieni oraz wykorzystanie systemu wizyjnego do rozpoznawania obiektów.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tomasz Buratowski, (12) 6173631, tburatow@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza