• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium analizy modalnej

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
D1 s.19
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Drgania mechaniczne - WIMIR, Automatyka i Robotyka, 4 grupy
Dynamika układów automatyki i robotyki - WIMIR, Automatyka i Robotyka, 2 grupa
Systemy monitorujące w automatyce i robotyce - WIMIR, Automatyka i Robotyka, 2 grupy
Metody eksperymentalne w badaniu dynamiki konstrukcji mechanicznych – 1 grupa
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wyposażenie laboratorium pozwala na prowadzenie badań modalnych (wyznaczanie częstotliwości i postaci drgań własnych) w laboratorium lub na obiekcie rzeczywistym (podzespoły maszyn, konstrukcje wsporcze, środki transportu, budowle).
W laboratorium można też testować algorytmy identyfikacji modelu dynamicznego wirników maszyn wirnikowych.
Oferta usługowa:
Pracownicy prowadzący badania w laboratorium mają szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań drgań i oferują udział w projektach naukowych obejmujących analizę drgań, identyfikacje modelu dynamicznego podatnych układów mechanicznych, a w szczególności eksperymentalną analizę modalną.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Wojciech Lisowski lisowski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza