• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badania Wentylatorów Promieniowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
B2-B3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 320
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Badania przepływowe i akustyczne pomp, sprężarek, wentylatorów:
- Projektowanie wysokosprawnych wentylatorów promieniowych;
- wyznaczanie charakterystyk wentylatorów;
- pomiary sprężarek wirowych i wyporowych;
- pomiary ciśnień i prędkości przepływ;.
- bilansowanie maszyn przepływowych pracujących w energetyce oraz innych gałęziach przemysłu;
- badania energochłonności maszyn przepływowych;
- badanie zjawisk dynamicznych wywołanych przepływem mediów w instalacjach przemysłowych;
Badania energochłonności pomp.
Badanie turbodmuchaw, turbosprężarek, turbogeneratorów.
- projektowanie tłumików dla tych maszyn;
- pegulacja maszyn, regulacja przeciwpompażowa;
Badanie kotłów parowych:
- bilansowanie;
- badania okresowe i sprawdzające sprawność kotłów;
Modernizacje procesów spalania.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Stanowisko pomiarowe do badań wentylatorów wyposażone w pomiary wydajności, mocy, obrotów, określanie strat przepływu, sprawności i poziomu emitowanego hałasu.
Oferta usługowa:
- Badania przepływowe i akustyczne pomp, sprężarek, wentylatorów;
- Projektowanie wysokosprawnych wentylatorów promieniowych;
- Wyznaczanie charakterystyk wentylatorów;
- Projektowanie sieci wentylacyjnych i odciągów spalin;
- Projektowanie tłumików akustycznych do przeplywów;

Osoba kontaktowa:
dr inż. Stanisław Fortuna
tel: 012/ 617 34 82
mail: sfortuna@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza