• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Silników Spalinowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
B-2-B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 100
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 0
Kierunki studiów:
Dodatkowe informacje:
Działalność dydaktyczna:
- wykonywanie charakterystyk silników spalinowych;
- wykonywanie bilansu cieplnego silników spalinowych;
- wyznaczanie sprawności silników spalinowych;
- wyznaczanie współczynnika napełniania;
- analiza składu spalin;
- wyznaczanie stopnia konwersji reaktora katalitycznego;
- analiza parametrów roboczych turbosprężarki;
- badania wykorzystania paliw konwencjonalnych i alternatywnych do zasilania silników;

Na stanowisku hamowni silnikowej wyposażonej w hamulec elektrowirowy firmy Schenck znajdują się dwa silniki spalinowe. Silnik o zapłonie iskrowym zasilany jest dwupaliwowo, benzyną oraz gazem ziemnym. Silnik o zapłonie samoczynnym, zasilany standardowo olejem napędowym, jest wyposażony w turbosprężarkę.
Na stanowisku, poza zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi dla studentów wydziału IMiR, kierunku MiBM, realizowane są liczne prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.
Osoba kontaktowa:
Barbara Worsztynowicz
email: worsztyn@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza