• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badania Pomp Wirowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
B2-B3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 350
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
- wyznaczanie podstawowych charakterystyk pomp wirowych;
- współpraca pomp;
- badanie prerotacji pomp wirowych;
- opracowanie nowych metod regulacji pomp;
- badania dot. obniżenia enegochłonności pomp.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Dwa stanowiska do badań pomp wyposażone w pomiary wydajności, mocy, obrotów oraz Hu. Jedno w układzie ssącym, drugie w układzie z napływem do badania prerotacji pompy.
Oferta usługowa:
- wykonywanie pomiarów sprawdzających gwarancyjnych;
- ocena energochłonności układów popmpwych;
- badania nad kawitacją pomp
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Wojciech Knapczyk
tel: 012/ 617 34 82
mail: womak2@interia.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza