• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Napędów Hydrostatycznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
B2-B3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
- Badania energooszczędnych napędów hydrostatycznych z akumulacją i odzyskiem energii;
- Badania parametrów pracy wysokomomentowych silników hydraulicznych;
- Badanie przebiegu parametrów pracy podczas rozruchu silnika pod obciążeniem;
· analizy nierównomierności przebiegu parametrów pracy;
· wyznaczania charakterystyk.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Posiadamy stanowisko badawcze do pomiarów energetycznych napędu hydrostatycznego z akumulacją energii w tłokowych i pęcherzowych akumulatorach hydraulicznych;
Możliwości badania wpływu obciążenia układu napędowego w czasie.
Wpływ wartości momentu obrotowego obciążającego układ napędowy.
Oferta usługowa:
Dobór akumulatorów do układów napędowych.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Jerzy Wojciechowski
tel: 012/ 617 48 72,
mail: jwojcie@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza