• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
B2-B3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 350
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:
- Szeroko rozumiana oferta edukacyjna skierowana do podmiotów gospodarczych mających wdrażać źródła odnawialne;
- Badanie i projektowanie wysokosprawnych płaskich kolektorów słonecznych;
- Projektowanie układów skojarzonych - energia słoneczna, wiatrowa, pompy ciepła;
- Symulacja zmiennych pól prędkości wiatru;
- Badania nowych konstrukcji łopatek turbin wiatrowych,wpływ kształtu warstwy przyziemnej na produkcję energii;
- Badanie doskonałości układów śmigłowych w tunelu aerodynamicznym,
- Projektowanie ciepłowni geotermalnych i systemów grzewczych z wykorzystaniem pojedynczych i zintegrowanych systemów grzewczych (geotermia,pompy ciepła, elektrownie wiatrowe)
- Badanie charakterystyk przepływowych i energetycznych sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze-woda w celu poprawy ich efektywnosci energetycznej
- Termiczna utylizacja odpadów komunalnych oraz ich wykorzystanie jako odnawialne źródło energii.


Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium posiada
- stanowisko pomiarowe do badania nowych rozwiązań konstrukcyjnych układów przepływowych elektrowni wiatrowych;
- tunel aerodynamiczny o wymiarach przestrzeni pomiarowej :1200 x 1200 x 2500 służący do badań modelowych elementów maszyn przepływowych;
- turbiny wiatrowe o średnicy wirnika 500 mm 1200 mm ze zdalnym pomiarem prędkości obrotowej i momentu obrotowego
- modelowe stanowisko sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej do 1 kW.
-stanowisko laboratoryjne do badania konwersji energii słonecznej na energię cieplną wyposażone w kolektory płaskie (3 szt.) i prózniowe (3 szt.) oraz zasobniki ciepła.
Oferta usługowa:
Szeroko rozumiana oferta skierowana do podmiotów gospodarczych mających wdrażać źródła odnawialne;
- Badanie i projektowanie wysokosprawnych kolektorów słonecznych;
- Projektowanie układów skojarzonych - energia słoneczna, wiatrowa, pompy ciepła;
- Symulacja zmiennych pól prędkości wiatru;
- Badania nowych konstrukcji łopatek turbin wiatrowych,wpływ kształtu warstwy przyziemnej na produkcję energii;
- Badanie doskonałości układów śmigłowych w tunelu aerodynamicznym,
- projektowanie ciepłowni geotermalnych i systemów grzewczych z wykorzystaniem pojedynczych i i zintegrowanych systemów grzewczych (geotermia, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe)
- projektowanie nowych konstrukcji sprężarkowych pomp ciepła, badanie charakterystyk przepływowych i energetycznych w celu poprawy ich efektywności energetycznej,
- Termiczna utylizacja odpadów komunalnych oraz ich wykorzystanie jako odnawialne źródło energii.
Osoba kontaktowa:
Stanowisko do badania energii wiatru: Prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła
tel: 012/ 617 30 78
mail: stangum@gmail.com
Stanowisko do badania sprężarkowych pomp ciepła:
dr hab. inż. Jacek Zimny, prof.AGH
tel: 012/ 617 34 13
mail: zimny@agh.edu.pl
Stanowisko do badania energii słonecznej:
dr inż. Jerzy Wojciechowski
tel: 012/ 617 48 72
mail: jwojcie@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza