• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium robotów przemysłowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
D1 s.18
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 25
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia laboratoryjne:
Podstawy Robotyki - WIMIR, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, średnio 10 grup
Języki Programowania Robotów - WIMIR, Automatyka i Robotyka, średnio 2 grupy
Napędy Manipulatorów i Robotów - WIMIR, Automatyka i Robotyka, średnio 2 grupy
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwość zastosowania technik szybkiego prototypowania. Prototypowanie układów sterowania. Badania dotyczące robotów przemysłowych w tym robotów równoległych.
Zastosowanie systemów wizyjnych w robotyce.
Oferta usługowa:
Udział w projektach badawczych dotyczących szybkiego prototypowania urządzeń mechatronicznych oraz zastosowania systemów wizyjnych.
Dodatkowe informacje:
W laboratorium znajduje się robot równoległy o oryginalnej konstrukcji zaprojektowany w KRiM i przeznaczony do frezowania.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Grzegorz Karpiel, gkarpiel@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza