• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Tribologii 1


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
B2 pok.015
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 750
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia laboratoryjne z tribologii
Zajęcia laboratoryjne z podstaw nauki o materiałach
Zajęcia laboratoryjne z układów zasilania
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Tarcie i zużycie materiałów konstrukcyjnych
Odporność na obciążenia dynamiczne układów powłoka-podłoże
Oferta usługowa:
Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych tworzyw konstrukcyjnych w warunkach tarcia technicznie suchego w styku smarowanym. Wyznaczanie odporności na zużycie materiałów w obecności szlamów i luźnego ścierniwa. Wyznaczanie odporności na obciążenia dynamiczne układów powłoka-podłoże.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Sławomir Zimowski; zimowski@imir.agh.edu.pl
Dr inż. Marcin Kot; kotmarc@imir.agh.edu.pl
Tel. 012-617-34-20

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza