• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium tarcia, zużycia, analiz mikroskopowych i wagowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
B2 pok.013
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 600
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu: „Nauka o materiałach”
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Obserwacje mikroskopowe zmian morfologii powierzchni roboczej spowodowanych proce-sem tarcia. Pomiary zużycia masowego próbek podczas tarcia z dokładnością ok.0,2 mg.
Badania zmian mikrotwardości metalowych powierzchni roboczych.
Osoba kontaktowa:
Zbigniew Rudnicki, (dr inż.),
B-2, pok.301, tel.w. 31-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza