• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań eksploatacyjnych maszyn


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
B2 pok.02
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 45
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prowadzenie zajęć z przedmiotów:
1) Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów
2) Eksploatacja maszyn
3) Podstawy Konstrukcji Maszyn na Wydz.IMiR oraz na Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania mikrotwardości warstw wierzchnich materiałów konstrukcyjnych
- Badania procesów zacierania węzłów tribologicznych (8 kanałów pomiarowych)
- Badania nośności połączeń wciskowych
- Badania stateczności połączeń rozłącznych w warunkach drgań
- Badania uszczelnień w warunkach drgań
- Badania procesów tarciowych w warunkach próżni
- Badanie zużycia i trwałości węzłów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń zmiennych
Oferta usługowa:
Badania mikrotwardościomierzem Vickers’a własności materiałów konstrukcyjnych w procesach tarcia w warunkach próżni i atmosfery kontrolowanej.
Badania stateczności i nośności połączeń w warunkach drgań.
Pomiary mikrotwardości
Laboratorium może przeprowadzać wyżej wymienione badania węzłów konstrukcyjnych zlecone przez przemysł lub inne jednostki badawcze.
Osoba kontaktowa:
dr hab.inż. Jan Szybka prof. AGH, szybja@uci.agh.edu.pl
(dr inż. J. Tarnowski, dr inż. Z. Broniec)
tarnow@uci.agh.edu.pl broniec@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza