• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium płynów eksploatacyjnych i biotribologii


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
B3 pok.03
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 108
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Laboratorium płynów eksploatacyjnych i biotribologii ma na celu prowadzenie badań dydaktycznych i realizację prac naukowych. W programie dydaktycznym prowadzone są następujące ćwiczenia:
- oznaczanie gęstości produktów naftowych,
- badania własności reologicznych płynów eksploatacyjnych
- badania własności smarnych olejów,
- badania odporności na zużycie powierzchni smarowanych,
- badania tribologiczne materiałów konstrukcyjnych i smarowych.
Ćwiczenia realizowane są w systemie zajęć dwugodzinnych, kończą się zaliczeniem teoretycznym i praktycznym. Obejmują badania wykonywane wg zaleceń norm, testy firmowe oraz badania prowadzone przy parametrach wynikających z modelowania zjawisk tribologicznych. Ponadto realizowane są prace: przejściowe, dyplomowe inżynierskie, dyplomowe magisterskie.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium posiada możliwości pomiarowe w zakresie następujących badań:
- Na maszynie czterokulowej Roxana Machine Works wykonywane są badania własności smarnych płynów eksploatacyjnych oraz badania tribologiczne skojarzeń ciernych i ślizgowych przy różnych obciążeniach z różną prędkością oraz przy różnej temperaturze. Wyznaczane są: współczynniki tarcia oraz odporność na zużycie z zastosowaniem różnych węzłów tarcia.
- Na maszynie czterokulowej T05 wykonywane są badania własności smarnych płynów eksplotacyjnych. Wyznaczane są: wskaźnik zużycia pod obciążeniem oraz obciążenie zespawania.
- Na lepkościomierzu Hőpplera wykonywane są badania lepkości dynamicznej cieczy.
- W oparciu o badania i program analizujący wyznaczanie wskaźnika lepkości olejów silnikowych o różnych klasach lepkości wg SAE.

W ramach badań naukowych wykonywane były:
- Badania odporności na zużycie powłok otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowej (C:H, C:H:N, SiC, TiN).
- Badania tribologiczne i odporności na zużycie materiałów stomatologicznych do wypełnień stałych oraz materiałów przeznaczonych na uzupełnienia protetyczne (metale i stopy metali, akryle, ceramiki – leucytowa, korundowa, cyrkonowa)
- Badania tribologiczne biomateriałów przeznaczonych na endoprotezy (tytan, polietylen wysokocząsteczkowy, korund, szafir),
- Analiza kształtu powierzchni roboczych biołożysk,
- Eksperymenty z mazią stawową,
- Badanie symulacyjne endoprotez.
Oferta usługowa:
Badania tribologiczne materiałów konstrukcyjnych i smarowych.
Badania odporności na zużycie materiałów konstrukcyjnych i smarowych.
Analiza właściwości użytkowych skojarzeń tribologicznych w warunkach tarcia ślizgowego, z różną geometrią węzłów tarcia, przy różnych naciskach kontaktowych.
Dodatkowe informacje:
W laboratorium przygotowywany jest program zajęć dla Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Prace prowadzone w laboratorium udokumentowane są artykułami w czasopismach naukowych, serią plakatów z wystąpień i prezentacji oraz licznymi pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi.
Osoba kontaktowa:
Dr hab. Inż., Anna Ryniewicz, prof. AGH,
tel. (12) 617-30-65
Mgr. inż. Tomasz Madej, (12) 617-40-79

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza