• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Urządzeń do Rozdrabniania i Granulometrii


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B-3 parter
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 11
Średnia liczba studentów/rok: 420
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Realizacja zajęć laboratoryjnych z przedmiotów:
Maszyny i urządzenia technologiczne – WIMiR – IIIr. studia stacjonarne
Maszyny i urządzenia technologiczne – WIMiR – IIIr. studia niestacjonarne
Projektowanie aparatury procesowej – WIMiC – IV r. studia stacjonarne
Metody i urządzenia utylizacji odpadów – WIMiR – Vr. studia stacjonarne
Technologie i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych – WIMiR – IV r. stud. stacjonarne
Wykonywanie badań dla potrzeb prac przejściowych i dyplomowych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania procesów rozdrabniania i urządzeń : kruszenia, mielenia, wytwarzania mikro i nanoproszków.
Badania procesów mieszania i homogenizacji układów jedno i wielofazowych.
Badania podatności materiałów na mielenie wibracyjne.
Badania klasyfikacji ziarnowej, uziarnienia i powierzchni właściwej proszków metodami: dyfraktometryczną, przesiewania, permeabilimetrii.
Badania aglomeracji ciśnieniowej i gazyfikacji biomasy roślinnej.
Oferta usługowa:
Opracowanie nowych energooszczędnych technologii rozdrabniania: kruszenia, mielenia i klasyfikacji ziarnowej materiałów kruchych, plastycznych, odpadów przemysłowych i komunalnych, biomateriałów i biomasy roślinnej.
Opracowanie technologii wytwarzania mikro i nanoproszków metodami mechanicznymi.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Tomasz Dzik 012 617 31 20 tomdzik@imir.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza