• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów i Urządzeń Transportowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
 WIMiR, Automatyka i Robotyka, rok IV i V: Automatyzacja systemów i urządzeń transportowych – 3 grupy (40 studentów), Badania operacyjne w inżynierii - 2 grupy
(25 studentów),
 WIMiR, Mechanika i Budowa Maszyn, rok IV: Systemy i urządzenia transportu wewnątrzzakładowego – 2 grupy (36 studentów),
 WIMiR, Automatics and Robotics, rok III: Automation of industrial process – 1 grupa
(10 studentów).
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Zlokalizowana w laboratorium suwnica pomostowa oraz aparatura kontrolno-pomiarowa umożliwia prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych z zakresu systemów sterowania i nadzorowania urządzeń transportu bliskiego oraz pomiarów wybranych parametrów eksploatacyjnych urządzeń transportu wewnątrzzakładowego. Aparatura kontrolno-pomiarowa: dwa sterowniki PLC serii FX z wejściami i wyjściami cyfrowymi, przekaźnikowymi oraz analogowymi; czujniki impulsowo-obrotowe A/B fazowe o rozdzielczości od 100 do 2000 ppr stosowane w układach pomiaru pozycji i prędkości elementów wykonawczych oraz kąta wychylenia liny suwnicy; inklinometry analogowe UV-2HF-SW2 i UV-3HF-SW2 stosowane w układach pomiaru kąta wychylenia liny suwnicy; wzmacniacze mostków tensometrycznych prądu stałego serii ADAM3016 oraz tensometry oporowe stosowane w układach pomiaru odkształceń i naprężeń; karty interfejsu: pomiarowo-sterująca PCI 1710 (16 wejść AD SE (lub 8 różnicowych) o rozdzielczości 12-bitów, 2 wyjścia DA, 16 wejść i wyjść cyfrowych, częstotliwość próbkowania do 100 kHz); pomiarowo-sterująca PC-CARD-DAS 16/16 AO (16 wejść AD SE (lub 8 różnicowych) o rozdzielczości 12-bitów, 2 wyjścia DA, 8 wejść/wyjść cyfrowych, częstotliwość próbkowania do 100 kHz); karta 4. wyjść analogowych PCI-1720; 16-sto kanałowa karta przechwytywania sygnału video HICAP oraz 4 kamery wideo umożliwiające wizualizację procesów transportu realizowanych przez zlokalizowaną w laboratorium suwnicę pomostową oraz inne specjalizowane.
Oprogramowanie wykorzystywane do zajęć dydaktycznych i w pracach badawczych: Wonderware System Platform 3.0, system wizualizacyjny InTouch 10.0 (oraz wersja wcześniejsza InTouch 7.11PL) stosowane w przemysłowych systemach wizualizacji oraz zarządzania procesami produkcyjnymi i inne specjalizowane.
Oferta usługowa:
Prowadzenie wymaganych badań naukowo-badawczych i eksperymentów na obiekcie laboratoryjnym suwnicy pomostowej w określonych warunkach. Baza laboratoryjna jest rozbudowywana z możliwością prowadzenia specjalizowanych zajęć i badań.
Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, tel. 012 6173103, email: szpytko@agh.edu.pl
dr inż. Jarosław Smoczek, tel. 012 6173104, email: smoczek@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza