• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Urządzeń Dźwigowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B 4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 260
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Działalność dydaktyczna i naukowa:
WIMiR, Mechanika i Budowa Maszyn, III rok, Maszyny i Urządzenia Transportowe – 220 studentów, 18 grup, Automatyka i Robotyka, IV i V rok, Automatyzacja Systemów i Urządzeń Transportowych – 45 studentów, 3 grupy, inne według potrzeb oraz projekty
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary:
 naprężeń w dźwigarach suwnicy pomostowej oraz nadwyżki dynamicznej przy zastosowaniu mostków prądu stałego i zmiennego oraz kart pomiarowych,
 ugięcia statycznego dźwigara,
 pozycji i prędkości mechanizmów ruchu suwnicy przy zastosowaniu czujników impulsowo-obrotowych A/B fazowych o rozdzielczości od 100 do 1000 impulsów/obrót,
 mocy czynnej pobieranej przez mechanizmy napędowe suwnicy przy zastosowaniu przetwornika mocy czynnej PP73 o zakresie pomiarowym 30 [kW],
 wychylenia cięgna mechanizmu podnoszenia od stanu równowagi i siły w linie pod obciążeniem,
 pomiary jezdni podsuwnicowej,
 inne zgodnie z prowadzonymi badaniami.
Oferta usługowa:
Prowadzenie wymaganych badań naukowo-badawczych i eksperymentów na obiekcie rzeczywistym suwnicy pomostowej o udźwigu Q=15 t oraz jezdni podsuwnicowej w określonych warunkach. Baza laboratoryjna jest rozbudowywana z możliwością prowadzenia specjalizowanych zajęć i badań.
Dodatkowe informacje:
Obiektem pomiarowym jest suwnica pomostowa Q=15 t, jedyne tego typu urządzenie na AGH i unikalne, umożliwia prowadzenie pomiarów w warunkach rzeczywistych.
Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, tel. 012 6173103, email: szpytko@agh.edu.pl
dr inż. Jerzy Chodacki, tel. 012 6173104, email: chodacki@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza