• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Przeróbki Plastycznej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B4, p. 6 i 8a
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 355
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 18
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Techniki wytwarzania II
Technologie obróbki bezubytkowej
Konstrukcja i eksploatacja urządzeń przeróbki plastycznej
Identyfikacja i Modelowanie Maszyn
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania procesów przeróbki plastycznej metali, a szczególnie procesów walcowania i tłoczenia. Analiza zjawisk dynamicznych w maszynach i urządzeń do przeróbki plastycznej
Oferta usługowa:
Badania procesów przeróbki plastycznej metali, a szczególnie procesów walcowania i tłoczenia. Analiza zjawisk dynamicznych w maszynach i urządzeń do przeróbki plastycznej.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Przemysław Sobkowiak

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza