• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Urządzeń do Zagęszczania i Scalania Materiałów Drobnoziarnistych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B-4 parter
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 570
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Maszyny i urządzenia technologiczne – III rok WIMiR, studia stacjonarne
Maszyny i urządzenia technologiczne – III rok WIMiR, studia niestacjonarne
Metody i urządzenia utylizacji odpadów przemysłowych – V rok WIMiR, studia stacjonarne
Prace dyplomowe i przejściowe - WIMiR, studia stacjonarne
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn – II rok WIMiC, studia stacjonarne
Projektowanie aparatury procesowej – IV rok WIMiC, studia stacjonarne
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary wielkości mechanicznych metodami elektrycznymi (ciśnienie, przemieszczenie liniowe i kątowe, naprężenia, odkształcenia, itp.),
Badania właściwości materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych,
Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych (brykietowanie, kompaktowanie, granulacja)
Badania odporności na zużycie materiałów stosowanych na elementy robocze maszyn,
Badania zmienności współczynników tarcia w warunkach wysokich nacisków,
Oferta usługowa:
W nowocześnie wyposażonym laboratorium prowadzimy badania, które umożliwiają:
• ocenę podatności materiału drobnoziarnistego na scalanie,
• określenie najkorzystniejszych parametrów procesu scalania,
• dobór odpowiedniego urządzenia do scalania materiału drobnoziarnistego, modernizację istniejącego urządzenia lub skonstruowanie nowego,
• opracowanie metody zagospodarowania odpadów na drodze mechanicznej,
• opracowanie koncepcji linii technologicznej wraz z doborem urzadzeń.
Jesteśmy również autorami rozwiązań konstrukcyjnych pras walcowych stosowanych na skalę przemysłową oraz technologii przygotowania do utylizacji poprzez zbrylanie wielu materiałów drobnoziarnistych w tym również odpadów produkcyjnych.
Dodatkowe informacje:
Aparatura:
Laboratoryjna prasa walcowa LPW-1100
Laboratoryjna prasa walcowa LPW-450
Stanowisko do badania tarcia i zużycia STZ-2
Proponowane przez nas technologie pozwalają na wytwarzanie nowych produktów, obniżenie kosztów w realizowanych procesach produkcyjnych oraz zagospodarowanie drobnoziarnistych odpadów przemysłowych w sposób uzasadniony ekonomicznie.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Andrzej Janewicz
tel. (12) 617-24-95 e-mail: janewicz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza