• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Zakres wykonywanych analiz:
- obserwacja powierzchni substancji mineralnych, syntetycznych i biologicznych (możliwość obserwacji w zmiennej próżni i z wykorzystaniem BS);
- analiza dystrybucji pierwiastków w mikroobszarze (EDXS) (analiza liniowa, powierzchniowy rozkład koncentracji);
- obserwacje katodoluminescencyjne
- rejestarcja i identyfikacja obrazów dyfrakcyjnych (EBSD) i map orientacji mikrokryształów (OIM).
Oferta usługowa:
- obserwacja powierzchni substancji mineralnych, syntetycznych i biologicznych (możliwość obserwacji w zmiennej próżni i z wykorzystaniem BS);
- analiza dystrybucji pierwiastków w mikroobszarze (EDXS) (analiza liniowa, powierzchniowy rozkład koncentracji);
- obserwacje katodoluminescencyjne;
- rejestarcja i identyfikacja obrazów dyfrakcyjnych (EBSD) i map orientacji mikrokryształów (OIM).
Osoba kontaktowa:
mgr Adam Gaweł
617-37-65
agawel@ahg.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza