• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
- badania nad kinetyką i mechanizmem rozpuszczania oraz krystalizacji minerałów
- synteza i modyfikowanie właściwości minerałów i substancji mineralnych w celu uzyskania nowego typu sorbentów
- badania właściwości sorpcyjnych naturalnych, modyfikowanych i syntetycznych materiałów mineralnych
- synteza wybranych minerałów i charakterystyka ich właściwości termodynamicznych
- możliwości pomiarowe w zakresie oznaczenia pojemności sorpcyjnej, oznaczania zawartości wybranych składników roztworów metodami kolorymetrycznymi, potencjometrycznymi i in.
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość wykonywania prac laboratoryjnych we współpracy naukowej oraz zleceniach.
Dodatkowe informacje:
Własności materiałów otrzymywanych w Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej badane są również przy użyciu aparatury znajdującej się na wyposażeniu pozostałych laboratoriów Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tomasz Bajda
tel. 617-23-74
e-mail: bajda@geol.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza