• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Rentgenograficzne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Zakres wykonywanych analiz:
- rentgenostrukturalna jakościowa i ilościowa analiza próbek mineralnych i produktów przemysłowych,
- analiza minerałów o strukturze mieszanopakietowej,
- pomiar wartości współczynników absorpcji masowej,
- wyznaczanie wielkości krystalitów,
- określanie wskaźników uporządkowania struktury,
- pomiar wielkości parametrów sieciowych,
- identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą różnicowej dyfraktometrii rentgenowskiej DDXRD.
Oferta usługowa:
- rentgenostrukturalna jakościowa i ilościowa analiza próbek mineralnych i produktów przemysłowych,
- analiza minerałów o strukturze mieszanopakietowej,
- pomiar wartości współczynników absorpcji masowej,
- wyznaczanie wielkości krystalitów,
- określanie wskaźników uporządkowania struktury,
- pomiar wielkości parametrów sieciowych,
- identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą różnicowej dyfraktometrii rentgenowskiej DDXRD.
Osoba kontaktowa:
mgr Adam Gaweł
617-37-65
agawel@ahg.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza