• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Własności Odpadów

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 1300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 42
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Studia stacjonarne
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:
Inżynieria Środowiska 12 grup - 160 osób,
Budownictwo 8 grup - 120 osób,
Górnictwo i Geologia 20 grup - 240 osób,

Wydział Geologii:
Inżynieria Środowiska 10 grup - 150 osób,

Studia niestacjonarne
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:
Inżynieria Środowiska 16 grup - 235 osób,
Górnictwo i Geologia 16 grup - 235 osób,
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium prowadzona są następujące badania:
Wyznaczanie nasiąkliwości i wilgotności materiałów kamiennych.
Wyznaczanie gęstości właściwej, gęstości pozornej, szczelności i porowatości materiałów kamiennych.
Projektowanie betonów metodą zaczynową.
Oznaczenie składu morfologicznego odpadów komunalnych.
Oznaczenie ogólnej zawartości substancji organicznych w odpadach komunalnych, osadach ściekowych.
Oznaczenie zawartości popiołu w produktach węglowych.
Oznaczenie składu ziarnowego odpadów mineralnych na sucho i mokro.
Badania własności stwardniałych zawiesin.
Badania fizyko-mechanicznych własności materiałów drobnoziarnistych (wilgotność, wodoprzepuszczalność, skład ziarnowy, gęstość) wg normy PN-G 11011:98 oraz PN-93/G/11010.
Określenie podstawowych parametrów eluatu wodnego sporządzonego z odpadów drobnoziarnistych (pH, zasolenie, zawartość zanieczyszczeń chemicznych).
Badanie własności fizyko-chemicznych gleb.
Badanie własności wód.
Badanie własności odpadów komunalnych – surowce wtórne.
Oferta usługowa:
Badania możliwość wykorzystania odpadów drobnofrakcyjnych w technologiach górnictwa podziemnego wg normy PN-G 11011:98 oraz PN-93/G/11010.
Osoba kontaktowa:
Dariusz Szlachetka, tel: 21-40, email: szlachet@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza