• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Komputerowe


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 30
Średnia liczba studentów/rok: 800
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 43
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Informatyka Stosowana, rok I, WGGiOŚ (2 grupy, 40 studentów)
Informatyka Stosowana, rok II, WGGiOŚ (4 grupy, 100 studentów )
Informatyka Stosowana, rok III, WGGiOŚ (2 grupa 60 studentów)
Informatyka Stosowana, rok IV, WGGiOŚ( 3 grupy 60 studentów)
Informatyka Stosowana, rok V, WGGiOŚ (2 grupy 40 studentów)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium przystosowane jest do prowadzenia obliczeń równoległych.
Oferta usługowa:
Oferujemy moce obliczeniowe niezbędne do wykonywania obliczeń równoległych, realizację algorytmów wymagających od środowiska obliczeniowego zarówno dużej szybkości, jak i dużych zasobów pamięci, konsultacje z zakresu obliczeń numerycznych, GISu, przetwarzania obrazów cyfrowych w tym satelitarnych.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Tomasz Danek,
tel. + 48 12 617 47 -61, danek9@geol.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza