• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Dendrochronologiczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Analiza dendrochronologiczna drewna współczesnego, sufosylnego i fosylnego, w tym pomiary sekwencji przyrostów rocznych z wyszczególnieniem drewna wczesnego i późnego; Datowania bezwzględne drewna dębowego z obszaru środkowej Europy (ostatnie 4000 lat) oraz gatunków iglastych: sosny, jodły świerka (ostatnie tysiąclecie).
Oferta usługowa:
Analizy denrochronologiczne, dendroekologiczne i dendroklimatyczne drewna współczesnego, subfosylnego i fosylnego. Datowania bezwzględne drewna dębowego i podstawowych gatunków iglastych z obszaru Polski i terenów sąsiednich.
Osoba kontaktowa:
Marek Krąpiec
mkrapiec@agh.edu.pl
Tel. 24-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza