• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Hydrogeochemiczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Posiada akredytację
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych
Pomiar parametrów fizykochemicznych wód (pH, Eh, PEW)
Oznaczanie zawartości składników nietrwałych w terenie
Oferta usługowa:
Realizacja zleceń Klientów zewnętrznych i wewnętrznych na oznaczanie parametrów fizykochemicznych oraz zawartości metali i metaloidów w wodach i próbkach stałych po przeprowadzeniu do roztworu.
Dodatkowe informacje:
W ramach Laboratorium Hydrogeochemicznego działa również tzw. mobilne laboratorium terenowe.
Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska
(012) 617 24 04
mgr inż. Wiesław Knap
(012) 617 24 28
wkna@agh.edu.pl
dr inż. Robert Zdechlik
(012) 617 24 25
zdechlik@agh.edu.pl

Adres strony internetowej Katedry: www.khgi.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza