• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Mikroskopii Kruszcowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Nauka rozpoznawania minerałów kruszcowych pod mikroskopem do światła odbitego, ćwiczenia typu Lab
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Fotografie cyfrowe i analogowe
Analiza ilościowa składu mineralnego próbki z wykorzystaniem programu Multi SCAN
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Adam Piestrzyński, tel. 24-33

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza