• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geofizyki
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 40
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 0
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Górnictwo i Geologia
Inżynieria Środowiska
Geofizyka
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania relaksacji jądrowej na próbkach skał, badania zjawiska dyfuzji w skałach, jednowymiarowe obrazowanie.
Osoba kontaktowa:
Aleksander Wójcik, tel. 23-58

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza