• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 160
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia dydaktyczne w ramch studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych, prace inżynierskie, magisterskie, doktorkie, badania naukowe.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Piec elektryczny indukcyjny średniej częstotliwości o pojemności tygla 20 kg Cu
Piec oporowy wgłębny o pojemności 30 kg Al
Piec oporowy wgłębny o pojemności 50 kg Al
Piec silitowy do obróbki cieplej.
Mieszarka łopatkowa do mas formierskich- mała
Mieszarka łopatkowa do mas formierskich- duża
Maszyna wytrzymałościowo
Oferta usługowa:
Badania technologicznie przygotowania, topienia, uszlachetniania i odlewania stopów metali nieżelaznych,
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Zbigniew Bonderek, prof. nadzw. AGH, tel. 27-64
Mgr inż. Marcin Piękoś, tel. 27-75
Mgr inż. Janusz Kozana, tel. 27-75

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza