• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium metalograficzne

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 160
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia dydaktyczne w ramch studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych, prace inżynierskie, magisterskie, doktorkie, badania naukowe.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Mikroskop metalograficzny Neophot 32
Mikrotwardościomierz Hannemana

Polerka metalograficzna
Oferta usługowa:
Przygotowywanie zgładów metalograficzny, zdjęcia makro i mikrostruktur
Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Witold Cieślak, tel. 27-73

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza