• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Ochrony Środowiska – Laboratorium badań środowiskowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek metalurgia, Wydział Odlewnictwa:
1. IV rok, studia dzienne, laboratorium, Fizykochemia, 5 grup, 5x16osób
2. IV rok, studia dzienne, laboratorium, Podst Chemii Środ., specjalność OŚ, 1 grupa, 15 osób
3. V rok, studia dzienne, laboratorium, specjalność OŚ, 1 grupa, 15 osób
4. I rok, studia zaoczne, laboratorium, OŚ, 2 grupy, 2x 16 osób
5. II rok, studia zaoczne, laboratorium, Fizykochemia, 2 grupy, 2x16 osób
6. II i III rok studia doktoranckie, 10 osób
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium prowadzona jest analiza metali ciężkich (m.in. Zn, Cu, Pb, Cd) w roztworach metodą woltamperometrii inwersyjnej. Badania te obejmują proces wymywalności metali ciężkich z mas odlewniczych.
Próbki przeznaczone do badań wymywalności metali ciężkich poddaje się zgodnie z obowiązującymi normami procesowi wytrząsania.
W laboratorium prowadzi się również proces destylacji wody dla potrzeb Katedry.
Oferta usługowa:
Badania wymywalności odpadów, głównie odlewniczych w aspekcie ich zagrożenia dla środowiska.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
dr Beata Grabowska, tel. 617-27-53, e-mail: graboska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza