• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium obróbki piecowej

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie materiałów formierskich, obróbka termiczna osnowy, obróbka cieplna próbek metalu (stopów odlewniczych), suszenie form ceramicznych, badanie spiekalności materiałów formierskich
Oferta usługowa:
Badania materiałów i tworzyw do technologii specjalnych
Osoba kontaktowa:
Dr inz. Wiesław JANKOWSKI, tel. 27-69, e-mail: wj@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza