• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań fizykochemicznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 15
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 2
Działalność dydaktyczna i naukowa:
- Laboratorium z przedmiotu: Masy do nowoczesnych technik formowania, Wydział Odlewnictwa, Sekcja Technologii Formy, Rok V, 1 grupa, około 15 osób.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych tworzyw i spoiw formierskich: lepkość, zwilżalność, napięcie powierzchniowe, odporność termiczna.
Oferta usługowa:
Oznaczanie podstawowych parametrów mechanicznych i fizykochemicznych mas i spoiw formierskich.
Osoba kontaktowa:
Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. inż. Stanisław M. Dobosz, 0-12 617-27-57,
e-mail: dobosz@agh.edu.pl
Osoba odpowiedzialna: Dr B.Hutera, 0-12 617-27-55,

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza