• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań właściwości mas formierskich w podwyższonych temperaturach

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
- Laboratorium z przedmiotu: Materiały formierskie i ogniotrwałe, Wydział Odlewnictwa, Rok III, 8 grup, 12 - 15 osób w grupie.
- Laboratorium z przedmiotu: Masy do nowoczesnych technik formowania, Wydział Odlewnictwa, Sekcja Technologii Formy, Rok V, 1 grupa, około 15 osób.
- Laboratorium z przedmiotu: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydział Odlewnictwa, Studium Zaoczne – Kraków, Rok II, 1 grupa, 15 osób w grupie.
- Laboratorium z przedmiotu: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydział Odlewnictwa, Studium Zaoczne – Nowa Sól, Rok II, 1 grupa, 15 osób w grupie.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Oznaczanie analizy ziarnowej,
Wygrzewanie materiałów formierskich i gotowych mas, przy dowolnej temperaturze i zmiennej szybkości nagrzewania.
Oznaczanie właściwości mas formierskich w podwyższonych temperaturach.
Oferta usługowa:
Oznaczanie właściwości mas formierskich i rdzeniowych w podwyższonych temperaturach.

Osoba kontaktowa:
Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. inż. Stanisław M. Dobosz, 0-12 617-27-57,
e-mail: dobosz@agh.edu.pl
Osoba odpowiedzialna: Mgr inż. M. Krobot, 0-12 617-27-55,

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza