• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium konstrukcji form odlewniczych

Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
- ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Analiza wad odlewów”,
- badania zmęczenia cieplnego stopów odlewniczych,
- badania ultradźwiękowe (NDT) odlewów,
- badania kinetyki utwardzania mas i tworzyw ceramicznych ze spoiwami.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
- oryginalne (oparte o własny patent) jedyne w Polsce stanowisko do badań kinetyki utwardzania technika ultradźwiękową. (badania dla odlewni i przemysłu ceramicznego),
- oryginalne stanowisko do badania zmęczenia cieplnego (badania nad optymalizacją składów tworzyw do pracy w warunkach cyklicznego nagrzewania),
- badania nieniszczące (ultradźwiękowe) tworzyw i materiałów.
Oferta usługowa:
- badania kinetyki procesu wiązania mas formierskich i ceramicznych: betonów, gipsów, zapraw, itp.
- Dobór materiałów do pracy w warunkach cyklicznych zmian temperatury (np. tworzywa na formy odlewnicze i szklarskie),
- Badania ultradźwiękowe odlewów
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Jerzy ZYCH, tel. 27-51, e-mail: jzych@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza