• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium technologii specjalnych (606)


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 10
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Realizacja badań specjalistycznych przy realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Badanie właściwości piasków i mas formierskich,
2. Badanie kinetyki zmian liniowych mieszanek woskowych
3. Badanie właściwości powłok ceramicznych
4. Badanie lepkości dynamicznej płynów i suspensji
Oferta usługowa:
- badania lepkości dynamicznej płynów i suspensji,
- badania właściwości mas,
- badania kinetyki wysychania (suszenia)
Osoba kontaktowa:
Dr inz. W. Jankowski, tel. 27-69
Dr inz. J. Mocek, tel. 27-68

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza