• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium Akustyki Technicznej – komora bezechowa

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D1 www.lat.agh.edu.pl
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1. PRZEDMIOTY:
• Wibroakustyka (na Wydziale IMiR);
• Wibroakustyka budowli (na Wydziale EAIiE);
• Wibroakustyka budowli (na Wydziale IMiR);
• Adaptacja akustyczna wnętrz (na Wydziale IMiR);
• Akustyka pomieszczeń (na Wydziale IMiR);
• Podstawy akustyki (na Wydziale EAIiE);
• Akustyka architektoniczna (na Wydziale EAIiE).
• Wibroizolacja i Fundamentowanie (na Wydziale IMiR)
2. PRACE PRZEJŚCIOWE I oraz II stopień
3. PRACE DYPLOMOWE WIMiR, spec. Wibroakustyka, V- rok, EAIiE kierunek Inżynieria Akustyczna
4. KOŁO NAUKOWE WIBROAKUSTYKI BUDOWLI
5. IMPREZY DYDAKTYCZNE:
• Noc Laboratoriów;
• Festiwal Nauki;
• Szkolenie dla organizacji studenckiej BEST;
• Szklenia i pokazy dla grup szkolnych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Pomiar mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normatywami .
2. Określanie współczynnika dyfuzji „d”.
3. Określanie kierunkowości źródeł dźwięku
4. Pomiary parametrów elektroakustycznych przetworników dźwięku (mikrofonów, głośników)
Oferta usługowa:
1. Pomiar mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normatywami .
2. Określanie współczynnika dyfuzji „d”.
3. Określanie kierunkowości źródeł dźwięku
4. Pomiary parametrów elektroakustycznych przetworników dźwięku (mikrofonów, głośników)
Dodatkowe informacje:
Laboratorium Akustyki Technicznej obejmuje komorę bezechową (objętość czynna 340 m3), komorę pogłosową (181 m3) oraz pomieszczenia aparaturowe (ok. 120 m2) służące dydaktyce i badaniom naukowym prowadzonym dla środowiska naukowego i przemysłu. Wyposażenie aparaturowe zapewnia możliwości badawcze dla identyfikacji parametrów akustycznych materiałów, źródeł dźwięku oraz przetworników elektroakustycznych. Badane są też materiały wibroizolacyjne stosowane do zabezpieczeń maszyn, urządzeń oraz budowli. Badania wykonywane w terenie obejmują m.in. pomiary parametrów akustycznych wnętrz o akustyce kwalifikowanej (teatry, studia, sale audytoryjne), pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych oraz badanie oddziaływania hałasu.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Tadeusz Kamisiński, kamisins@agh.edu.pl, 012-617-35-17, 604-96-97-27
www.lat.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza