• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium Akustyki Technicznej – pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D-1 www.lat.agh.edu.pl
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 600
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1. PRZEDMIOTY:
• Wibroakustyka (na Wydziale IMiR);
• Wibroakustyka budowli (na Wydziale EAIiE);
• Wibroakustyka budowli (na Wydziale IMiR);
• Adaptacja akustyczna wnętrz (na Wydziale IMiR);
• Akustyka pomieszczeń (na Wydziale IMiR);
• Podstawy akustyki (na Wydziale EAIiE);
• Akustyka architektoniczna (na Wydziale EAIiE).
• Wibroizolacja i Fundamentowanie (na Wydziale IMiR)
2. PRACE PRZEJŚCIOWE I oraz II stopnia
3. PRACE DYPLOMOWE WIMiR, spec. Wibroakustyka, V- rok, EAIiE kierunek Inżynieria Akustyczna
4. KOŁO NAUKOWE WIBROAKUSTYKI BUDOWLI
5. IMPREZY DYDAKTYCZNE:
• Noc Laboratoriów;
• Festiwal Nauki;
• Szkolenie dla organizacji studenckiej BEST;
• Szklenia i pokazy dla grup szkolnych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Pomiar parametrów akustycznych wnętrz,
2. Wykonywanie komputerowych modeli wnętrz oraz dobieranie adaptacji akustycznych zgodnie z funkcją pomieszczenia (np.: teatry, opery, filharmonie, studia nagrań, sale audytoryjne, hale przemysłowe),
3. Pomiary poziomu mocy akustycznej w komorze bezechowej i pogłosowej oraz metodą in situ,
4. Wyznaczanie pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku, np. foteli, drogowych ekranów akustycznych, kurtyn, materiałów do adaptacji wnętrz,
5. Wyznaczanie fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku,
6. Pomiary izolacyjności akustycznej, od dźwięków powietrznych, małych próbek,
7. Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i materiałowych przegród budowlanych (wewnętrznych i zewnętrznych),
8. Pomiary hałasu w środowisku,
9. Określanie kierunkowości źródeł dźwięku w komorze bezechowej,
10. Wyznaczanie efektywności przetworników elektroakustycznych,
11. Określanie współczynnika rozproszenia dźwięku (ilościowy jak i jakościowy),
12. Pomiary sztywności dynamicznej podkładów pod podłogi pływające,
13. Pomiary drgań o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka
14. Pomiary drgań budynków,
15. Bezstykowe pomiary prędkości drgań wibrometrem laserowym
Oferta usługowa:
1. Pomiar parametrów akustycznych wnętrz,
2. Wykonywanie komputerowych modeli wnętrz oraz dobieranie adaptacji akustycznych zgodnie z funkcją pomieszczenia (np.: teatry, opery, filharmonie, studia nagrań, sale audytoryjne, hale przemysłowe),
3. Pomiary poziomu mocy akustycznej w komorze bezechowej i pogłosowej oraz metodą in situ,
4. Wyznaczanie pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku, np. foteli, drogowych ekranów akustycznych, kurtyn, materiałów do adaptacji wnętrz,
5. Wyznaczanie fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku,
6. Pomiary izolacyjności akustycznej, od dźwięków powietrznych, małych próbek,
7. Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i materiałowych przegród budowlanych (wewnętrznych i zewnętrznych),
8. Pomiary hałasu w środowisku,
9. Określanie kierunkowości źródeł dźwięku w komorze bezechowej,
10. Wyznaczanie efektywności przetworników elektroakustycznych,
11. Określanie współczynnika rozproszenia dźwięku (ilościowy jak i jakościowy),
12. Pomiary sztywności dynamicznej podkładów pod podłogi pływające,
13. Pomiary drgań o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka
14. Pomiary drgań budynków,
15. Bezstykowe pomiary prędkości drgań wibrometrem laserowym
Dodatkowe informacje:
Laboratorium Akustyki Technicznej obejmuje komorę bezechową (objętość czynna 340 m3), komorę pogłosową (181 m3) oraz pomieszczenia aparaturowe (ok. 120 m2) służące dydaktyce i badaniom naukowym prowadzonym dla środowiska naukowego i przemysłu. Wyposażenie aparaturowe zapewnia możliwości badawcze dla identyfikacji parametrów akustycznych materiałów, źródeł dźwięku oraz przetworników elektroakustycznych. Badane są też materiały wibroizolacyjne stosowane do zabezpieczeń maszyn, urządzeń oraz budowli. Badania wykonywane w terenie obejmują m.in. pomiary parametrów akustycznych wnętrz o akustyce kwalifikowanej (teatry, studia, sale audytoryjne), pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych oraz badanie oddziaływania hałasu.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Tadeusz Kamisiński, kamisins@agh.edu.pl, 012-617-35-17, 604-96-97-27 www.lat.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza