• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Bezstykowych Pomiarów Temperatury

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
B-4 s. 14a,b
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 180
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 24
Kierunki studiów:
Metalurgia WIMiIP, IIr.
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki, IIr.
Geodezja WGGiIŚ, IIIr.Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Jan Pasierb

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza