• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Geotechnicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 90
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek: Budownictwo
6 grup po 12 do15 studentów.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Geotechniczne badania polowe:
1. Sondowanie CPTU.
2. Test DPL (sonda dynamiczna).
3. Test VSS (aparat płytowy).
4. Test SL (sonda dynamiczna).
5. Test WST (Vikt Sonda).
6. Wiercenia penetracyjne do 15 m.
7. Penetrometr stożkowy.
8. Test FVT (sonda skrzydełkowa).
9. Pobieranie próbek NNS, NW, NU do badań laboratoryjnych.
Oferta usługowa:
Badania geotechniczne, ropoznawcze, dokumetacyjne, kontrolne, odbiory wykonanych robót ziemnych, odbiory podłoża ulepszanego i naturalnego, wykonywanie opinii, dokumentacji geotechnicznych oraz ekspertyz w zakresie geotechniki.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Jerzy Flisiak, tel: 21-82
mgr inż. Paweł Jednacz, tel: 47-74, email: pjgeotec@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza