• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Ochrony Środowiska

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 1300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 42
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Studia stacjonarne:
Wydz. GiG Budownictwo rok 1 - 8 grup (120 osób),
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 1 - 12 grup (210 osób),
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 2 - 8 grup (120 osób),
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 1 - 8 grup (120 osób),
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 5 - 3 grupy (42 osób),
Wydz. GGiOŚ Inżynieria Środowiska rok 1 - 10 grup (150 osób).
Studia niestacjonarne:
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 1 - 10 grup (145 osób),
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 1 - 14 grup (235 osób),
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 2 - 2 grupy (30 osób),
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 4 - 4 grupy (60 osób).
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W Laboratorium możliwe jest przeprowadzenie następujących badań:
1. Wyznaczanie nasiąkliwości i wilgotności materiałów kamiennych.
2. Wyznaczanie gęstości właściwej, gęstości pozornej, szczelności i porowatości materiałów kamiennych.
3. Projektowanie betonów metodą zaczynową.
4. Oznaczenie składu morfologicznego odpadów komunalnych.
5. Oznaczenie ogólnej zawartości substancji organicznych w odpadach komunalnych i osadach ściekowych.
6. Oznaczenie zawartości popiołu w produktach węglowych.
7. Oznaczenie składu ziarnowego odpadów mineralnych na sucho i mokro.
8. Badania własności stwardniałych zawiesin.
9. Badania fizyko-mechanicznych własności materiałów drobnoziarnistych (wilgotność, wodoprzepuszczalność, skład ziarnowy, gęstość) wg norm PN-G 11011:98 i PN-93/G/11010.
10. Określenie podstawowych parametrów eluatu wodnego sporządzonego z odpadów drobnoziarnistych (pH, zasolenie, zawartość zanieczyszczeń chemicznych).
11. Badanie własności fizyko-chemicznych gleb.
12. Badanie własności wód.
13. Badanie własności odpadów komunalnych - surowce wtórne.
Oferta usługowa:
Badania możliwość wykorzystania odpadów drobnofrakcyjnych w technologiach górnictwa podziemnego wg normy PN-G 11011:98 oraz PN-93/G/11010.
Osoba kontaktowa:
Dariusz Szlachetka, tel: 21-40, email: szlachet@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza