• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Odwadniania

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 18
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 26
Kierunki studiów:
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 4 - 1 grupa x 16 osób (studia stacjonarne),
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 4 - 5 grup x 19 osób (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Osoba kontaktowa:
dr inż. Alicja Nowak, tel: 21-89, email: alnowak@agh.edu.pl
dr inż. Agnieszka Surowiak, tel: 20-53

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza