• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Techniki Chłodniczej i Klimatyzacji

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 80
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Kierunki studiów:
Studia stacjonarne:
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 4 - 3 grupy x 12 osób,

Studia niestacjonarne:
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 4 - 4 grupy x 10 osób,

Studia uzupełniające magisterskie:
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 2 - 1 grupa x 11 osób.
Dodatkowe informacje:
Celem Laboratorium jest poznanie przez studentów podstawowych zjawisk i procesów związanych z techniką chłodniczą i klimatyzacją. Studenci mają możliwość praktycznego poznania przyrządów i techniki pomiarowej związanej z chłodnictwem.
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Michał Karch, tel: 20-73 email: karchm@poczta.onet.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza