• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Mechaniki Płynów

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 750
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 17
Kierunki studiów:
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 2 - 12 grup x 14 osób,
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 3 - 12 grup x 14 osób,
Wydz. WNiG Górnictwo i Geologia rok 2 - 6 grup x 15 osób,
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 2 - 9 grup x 13 osób.
Dodatkowe informacje:
Stanowiska laboratoryjne wyposażone są w typowe przyrządy pomiarowe jak: manometry elektroniczne i cieczowe, zwężki i kryzy, sondy statyczne i Prandtla, anemometry i trmoanemometry, termometry, termohigrometry.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Krzysztof Filek, tel: 21-92

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza